کدگذاری مقدماتی داده‌های کیفی

5.00 1 رای
۱۹۹,۹۰۰ تومان

دوره‌ی آموزش مقدماتی کدگذاری داده‌های کیفی کدگذاری داده‌های کیفی، مراحله‌ای بسیار حساس و پایه‌ای برای پژوهش کیفی است. در این…

196
۱۹۹,۹۰۰ تومان