دوره جامع آموزش نرم افزار maxqda 2018

5.00 2 رای
۲۲۴,۹۰۰ تومان

آموزش نرم‌ افزار ۲۰۱۸ MAXQDA آموزش نرم افزار ۲۰۱۸ Maxqda دوره‌ای کاربرد است. در این دوره سعی شده است تا…

174
۲۲۴,۹۰۰ تومان

آموزش نرم افزار maxqda 10

5.00 1 رای
۶۹,۹۰۰ تومان

آموزش نرم‌افزار MAXQDA 10 آموزش نرم افزار Maxqda 10 دوره‌ای کاربرد است. در این دوره سعی شده است تا با…

48
۶۹,۹۰۰ تومان