شروع پژوهش از صفر

5.00 1 رای
۱۴۹,۹۰۰ تومان

شروع پژوهش از صفر پژوهش یا تحقیق، فرآیند منظم جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها برای پاسخ به یک سوال…

75
۱۴۹,۹۰۰ تومان