آموزش‌های رایگان کار با نرم‌افزار maxqda

در این فیلم آموزشی اولین برخورد شما با نرم افزار maxqda 2020 به تصویر کشیده شده است. شما می‌توانید با دیدن این ویدئو یاد بگیرید که وقتی برای اولین بار نرم‌افزار را باز می‌کنید باید چکار کنید. 

در این فیلم آموزشی کوتاه سعی کردم تا یکی از مهم‌ترین پنجره‌های نرم افزار مکس کیو دی ای را برای شما معرفی کنم. پنجره retrieved segments یکی از کاربردی ترین پنجره‌های نرم افزار maxqda است.

در این فیلم آموزشی نرم‌افزار maxqda به صورت مختصر معرفی شده است. همچنین چرایی استفاده از نرم افزار maxqda بیان شده است.