درخواست مشاوره اختصاصی

به منظور ارتقای کیفیت پژوهش‌های در حال انجام کشور، گروه آموزشی هنر تحلیل مشاوره اختصاصی طرح‌ها، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های پژوهشی را در اولویت کاری خود قرار داده و این امکان را برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم کرده تا بتوانند مشاوره تخصصی را از متخصصین دریافت کنند. برای این منظور شما می‌توانید در صورت نیاز درخواست مشاوره خود را ثبت کرده تا بعد از بررسی با شما تماس گرفته شده و در مورد مراحل بعدی کار توافقات لازم صورت گیرد.